Mer än en typ av projekt Slussen

Slussen

Om projektet

Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, ska bli en mötesplats i världsklass.

Varför?

Slussen är efter nästan 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Vad?

Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Vem?

Stockholms stad finansierar hela byggnationen. När det gäller kollektivtrafiken pågår diskussioner om finansiering med SL. Därutöver leder staten diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas. Vilka byggföretag som kommer att vara med är ännu inte bestämt.

När?

Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. De arbeten som utförs under 2015 anpassas efter det tillstånd som finns på plats.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 21 januari 2015 dom i målet som innebar att tillståndet från Mark- och miljödomstolen, från 13 februari 2014, i huvudsak står fast. Fram till 18 februari fanns det möjlighet att överklaga till Högsta Domstolen (HD) och det inkom fyra överklagande parter.
Den 20 augusti 2015 meddelade Högsta Domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd. Det innebär att domen från 21 januari står fast. Staden har nu lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren.

Den 31 mars 2014 meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Det innebär att en ny planprocessen måste genomföras, det beräknas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden. Platsen för den nya bussterminalen kommer fortfarande att vara i Katarinaberget.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 juni 2016

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  Från och med januari 2016 lades all trafik om till den yttre, östra bron. Detta så att man kan göra förstärkningar och bygga en provisorisk del vid den inre, västra bron.

  Sommaren 2016
  Under våren byggs det nya busshållplatser vid Södermalmstorg. Stadsbussarna kommer ledas om via Folkungagatan och Söderledstunneln runt sommaren. Där kommer bussarna stanna under byggtiden när Katarinavägen är avstängd i cirka tre år.

  Nästa steg

  24 juni markerar starten för de stora arbetena i Slussen. Alla trafikslag kommer först att ledas om till den västra bron. För att göra plats för den nya huvudbron, som beräknas stå klar 2019, kommer den befintliga östra bron rivas helt och även en del av Katarinavägen.

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt