Slakthusområdet

Slakthusområdet Söderstaden

Visionsbild, den nya gatan "Diagonalen", illustration David Wiberg

Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service och nya parker och torg samverkar.

Stockholms stad planerar för ca 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och ca 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och står sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historian tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Larsboda livsmedelscenter.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016, med ett antal olika dialogaktiviteter. Den 16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden samrådsredogörelsen för programmet.  Godkännande av program och inriktningsbeslut för kommande arbete togs den 2 februari 2017. Anbudstävling för ett kvarter av den första etappen pågår 31 mars till 23 april 2017. Arbetet med markanvisningsavtalen påbörjas under sommaren 2017. Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper med start under 2017. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Slakthusområdet Söderstaden

Kontakt

Senast uppdaterad 10 april 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt