Mer än en typ av projekt Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Om projektet

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Varför?

Stockholm beräknas växa till en miljonstad redan år 2024. Det ställer höga krav att staden utvecklas för medborgarna, såväl nya som gamla. Norra Djurgårdsstaden byggs för att möta stadens ökande behov av allt från bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott.

Vad?

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.

Hamnens verksamhet moderniseras och koncentreras till pirerna och container- och oljehanteringen flyttas från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020.

Vem?

Stadens tekniska förvaltningar och Östermalms stadsdelsförvaltning. I november 2012 hade omkring 35 olika byggherrar fått markanvisning i området, inklusive Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

När?

Planeringen startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

De 670 första bostäderna började byggas i maj 2011 och de första familjerna flyttade in i oktober 2012. Hittills har mark för 4 000 bostäder anvisats, varav 500 är studentbostäder. År 2020 har fler än 6 000 nya bostäder byggts mellan Husarviken och det gamla Gasverket i Hjorthagen.

Den nya passagerarterminalen på Värtapiren invigs 2015, samma år som Norra länken öppnar för trafik. Den nya Värtapiren är klar i sin helhet under 2016.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 26 februari 2015

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 20' 54" Lon E 18º 6' 40"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 4 000 bostäder anvisats till 30 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 400 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  2013 utbyggnad av Värtahamnen.

  Finplanering av gator och parker i Norra 1 startade i juni 2013 och pågår till hösten 2015.

  Arbeten pågår i etapp Norra 2 med gator och ledningar under 2014-2015. Finplanering av gator och parker kommer att påbörjas under hösten 2015.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

Följ projektet

Kontakt