Trygg och levande stadsmiljö

Gata

Att skapa tryggare stadsmiljöer handlar på många sätt om att stärka tryggheten i närområdet och att skapa befolkade offentliga stråk och miljöer.

I samband med upprustningar i många delar av Stockholm genomförs trygghetsskapande åtgärder som att satsa på mer belysning, klippa ner skymmande buskar och träd eller måla om parkeringsgarage i ljusare färger.

Fler levande bottenvåningar med butiker eller annan verksamhet har även visat sig ha en positiv effekt på upplevelsen av trygghet. Ökad integration mellan stadens delar ger också en ökad trygghet och social sammanhållning.

Källa: Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm

Senast uppdaterad 21 november 2013