Trygg stad

/PageFiles/272789/skolan_633_.jpg

Stockholm ska vara navet i en tillgänglig och trygg region utan sociala och fysiska barriärer. Här reser, bor och möts människor. Här finns också en samhällsservice som ger stockholmarna möjligheter att välja mellan olika vård- och omsorgsgivare och skolor.

Staden ska vara en trygg och inspirerande miljö att växa upp i och från förskola till gymnasieskola tas barnens och ungdomarnas nyfikenhet tillvara.

Det rika utbudet av fritidsaktiviteter får barn och ungdomar att må bra, både fysiskt, psykiskt och socialt. Staden, näringslivet och organisationer engagerar sig för att skapa mötesplatser över generationsgränserna.

Demokratiskt och tryggt

Stockholm arbetar ständigt med att förbättra den lokala demokratin och jämlikheten mellan medborgarna. Valdeltagandet är högt och ingen diskrimineras. Socialtjänst, sjukvård, polis, skola och det civila samhället arbetar tillsammans för stockholmarnas bästa.

Källa: Vision 2030 Framtidsguiden

Senast uppdaterad 21 november 2013