Enklare för alla

/PageFiles/281360/rollator_[1].jpg

Steg för steg gör vi staden lite enklare att leva i. Många förbättringar märks knappt om man inte har en funktionsnedsättning, men de förbättringar vi gör har alla nytta av.

Stockholmsmodellen

Stockholmsmodellen är en lösning för övergångsställen, utformad för personer med rörelse- och synnedsättning. För personer med synnedsättning är det viktigt att det finns ett tickande ljud som talar om när det är grönt, kontrastmarkering och en kännbar kant som visar var körbanan börjar. Personer som använder rullstol, rullator eller skjuter en barnvagn framför sig kan använda rampen som gör det lättare att ta sig upp på gångbanan.

Sittplatser

Sittplatser placeras ut för dem som behöver vila med jämna mellanrum. Staden har drygt soffor. Hittills har drygt hälften av dem armstöd som gör det lättare att resa sig.

Ränndalar

Ränndalar, som leder regnvattnet från stuprören och över trottoaren var tidigaredjupa och hade kanter. De har bytts ut och blivit mjukt skålformade, vilket gör det lättare för alla att komma fram: de som använder rullstol, rullator, barnvagn och resväska på hjul.

Busshållplatser

Busshållplatser höjs upp för att underlätta av- och påstigning. Kontrastmarkeringar visar personer med nedsatt syn bland annat platsen där bussen ska stanna.

Trappräcken och trappsteg

Trappräcken och kontrastmarkerade trappsteg – på första och sista steget – gör att personer med nedsatt syn lättare ska se dem. Trappräcken underlättar både för personer med synnedsättning och personer med rörelsenedsättning.

Offentliga toaletter

Stadens offentliga toaletter byggs om och anpassas för att bli tillgängliga för alla.

Senast uppdaterad 21 november 2013