En världsledande kunskapsregion

Man med mikroskop

Vid regionens universitet och högskolor utbildas framtidens arbetskraft. Tillsammans med företagen produceras här kunskap som driver samhällsutvecklingen framåt.

Både grund- och forskarutbildningar håller hög internationell kvalitet. Kunskap, bildning och stimulerande studiemiljöer för alla elever präglar stadens grund- och gymnasieskolor som har stor frihet att hitta egna vägar att uppnå resultat.

Gymnasiet lägger en god grund både för yrkesliv och fortsatta studier och de yrkesförberedande programmen matchar arbetsmarknadens krav.

Forskning

Regionen har flyttat fram sina positioner inom en rad forskningsområden och nya forskningssamarbeten utvecklas med hjälp av anslag från EU och andra finansiärer.

Vid it-universitetet i Kista Science City har KTH och Stockholms universitet förstärkt varandras kompetenser. På samma sätt har Karolinska Institutets ställning inom life science förstärkts med kompetens från KTH, Stockholms universitet, Handelshögskolan och Uppsala universitet.

Life Science

Området vid Karolinska-Norra Station är ett av världens främsta områden för life science. Samverkan mellan olika aktörer har också skapat nya utbildningar. Ett sådant exempel är finans- och försäkringsutbildningen i Värtans finanscentrum som är ett samarbete mellan KTH, Handelshögskolan och Stockholms universitet.

Källa: Vision 2030 Framtidsguiden

Senast uppdaterad 21 november 2013