Aktivt och tryggt åldrande

/PageFiles/282602/aldre.jpg

Stockholmarna har världens högsta medellivslängd och många fortsätter att arbeta efter pensionen. Likaså blir människor allt friskare.

Stockholm är en trygg stad att åldras i och det finns ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter för gemenskap, sammanhang och närhet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt för enskilda människors behov med en garanti som ger tydliga besked om vad individen kan kräva av omsorgen.

Valfrihet

Äldres rätt att välja boende garanteras genom ett valfrihetssystem. Som komplement till den biståndsbedömda verksamheten finns många ideella och frivilliga insatser.

Det är också möjligt för äldre att välja tilläggstjänster som de själva bekostar, utöver de tjänster som biståndsbedömningen ger dem rätt till. Att bo kvar hemma ska vara en möjlighet, inte ett tvång.

Källa: Vision 2030 Framtidsguiden

Senast uppdaterad 21 november 2013