Den gröna promenadstaden

 /PageFiles/287562/Grönaprom_log_cut.jpg

Den gröna promenadstaden är namnet på Stockholms nya strategi för parker och natur.

Stockholm är en grön storstad. Vattnet, de lummiga stränderna, parkerna och naturen är viktiga stockholmskvaliteter som bidrar till stadens identitet och skönhet. Få andra storstäder kan mäta sig med Stockholm när det gäller närheten till parker och natur. Många väljer att bo i Stockholm just för att man utöver storstadsutbudet har nära till det gröna.

Stockholm växer nu så det knakar och det byggs bostäder på många platser runt om i staden. I takt med att Stockholm blir tätare och får fler invånare, ökar betydelsen av de gröna miljöerna. Tillgången till bra parker och naturområden där människor kan mötas och hämta kraft är en förutsättning för att Stockholm ska kunna växa. Väl fungerande grönområden är avgörande för växt- och djurlivet och för stadens klimatanpassning och andra viktiga ekosystemtjänster

Stockholm har tagit fram ett förslag till strategi för utveckling stadens parker och natur: Den gröna promenadstaden, som är ett tillägg till Stockholms översiktsplan. Förslaget var ute på samråd 11 juni – 19 oktober 2012. Nu har förslaget reviderats och stadsbyggnadsnämnden fattade den 18 april 2013 beslut om så kallad utställning. Läs mer om Den gröna promenadstaden nedan.

Senast uppdaterad 21 maj 2013