Fler stockholmare

Befolkning mellan år 2000 och år 2040

Under de senaste åren har Stockholms befolkning växt mycket snabbt. Samtidigt som barnafödandet har nått toppnoteringar har inflyttningen varit mycket stark, såväl från övriga Sverige som från utlandet.

Under perioden 1981-2011 ökade befolkningen med i genomsnitt 7 300 personer per år, men ökningen har varierat mycket. Under åren 2000-2005 ökade befolkningen med i genomsnitt 4 600 personer per år, medan den 2006-2011 har ökat med i genomsnitt 15 600 personer per år.

I början av 2014 blev vi 900 000 stockholmare och 2020 beräknas staden har en miljon invånare.

Pronoser fram till år 2040

I prognoser räknar man med att befolkningen kommer att öka med i genomsnitt 12 100 personer per år fram till år 2040. Att befolkningen antas öka mer i framtiden än tidigare beror på att ett relativt högt barnafödande förväntas hålla i sig. När det gäller befolkningsökning genom flyttning ligger flyttnettot i nivå med genomsnittet för hela perioden 1978-2010.

I tabellen nedan finns befolkningsprognosen fördelat på ålder fram till år 2040. För kommunal verksamhet innebär det till exempel att:

  • Antalet barn 0-5 år som behöver plats på förskola kommer att öka från cirka 70.000 till nästan 86.000.
  • Antalet barn 6-15 år som ska gå i grundskola kommer att öka från knappa 80.000 till mer än 120.000.
  • Antalet gymnasieungdomar kommer att öka från från cirka 35.000 till 48.000.
  • Antalet äldre som är 80 år eller äldre och sannolikt behöver hemtjänst eller plats på äldreboende kommer att öka från 38.000 till 65.000.

Läs mer om hur Stockholms befolkning växer och möt några av de nya stockholmarna.

Senast uppdaterad 3 februari 2015