Fler bostäder

Bostadsbyggande

Runt om i Stockholm på pågår och planeras hela tiden många stadsutvecklingsprojket, allt ifrån mindre bostadshus till färdigställandet av Hammarby sjöstad utvecklingen av helt nya stadsdelar som Norra Djurgårdstaden, Hagastaden och Årstafältet. 

Stockholm växer som aldrig förr. Fram till år 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas i Stockholm, varav hälften ska vara hyresrätter. Fram till 2030 ska 140 000 bostäder byggas.

Stadsbyggnadskontoret planerar för hur staden ska växa och utvecklas, på översiktsnivå och i detalj, handlägger bygglov och bidrag till handikappanpassning av bostäder samt framställer kartor för stadens alla behov.

Exploateringskontoret ansvarar för byggnadsprojektens genomförande, ekonomi och uppföljning. Som förvaltare av stadens mark är det också kontoret som anvisar mark till byggherrar.

På stadsledningskontoret finns också en byggeneral med ansavar att tillsammans med tillsammans med bostadssamordnare från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen leda och samordna dialogen både stadens och privata bygg- och bostadsbolag.

Senast uppdaterad 3 februari 2015