Bostäder Västra Kungsholmen

Västra Kungsholmen

Om projektet

Västra Kungsholmen omfattar stadsdelarna Kristineberg, Hornsberg och Stadshagen inom nordvästra Kungsholmen. Nordvästra Kungsholmen genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till ett attraktivt bostads- och kontorsområde. En tät och stadsmässig bebyggelse växer fram med god tillgång till service, parker, vatten strandpromenader och kollektivtrafik.

Varför?

Stadsbyggnadsnämnden antog år 2002 ett program för stadsutvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Programmet innebär en av de sista stora utbyggnaderna av innerstaden. En tätbebyggd innerstadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service skapas. Området binds samman med östra Kungsholmens stadsstruktur och områdets tidigare åtskilda öar av bebyggelse knyts samman. Läget vid Mälarens strand, omedelbart intill stenstaden, tillsammans med utmärkta kommunikationer, ger området en unik möjlighet att utvecklas till ett mycket attraktivt bostads- och arbetsområde.

Vad?

Inom nordvästra Kungsholmen byggs det över 5000 nya bostäder och 350 000 m2 kommersiella lokaler. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende, upp emot 35 000 arbetsplatser, och en allsidig kommersiell och offentlig service.

Vem?

Stockholms stad och ett 25-tal byggherrar och Trafikverket.

När?

Utvecklingen av västra Kungsholmen pågår för fullt och kommer att pågå fram till minst 2022.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 8 juli 2016

Karta med positionen för Västra Kungsholmen utmarkerad
Se Västra Kungsholmen på kartsidan
Lat N 59º 20' 10" Lon E 18º 0' 47"
Se Västra Kungsholmen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  2005-2022

  Beskrivning

  Västra Kungsholmen är ett av stadens stadsutvecklingsområden som för närvarande byggs ut och innerstadens gräns flyttas ut från Fridhemsplan till Ulvsundasjön. Visionen är att utveckla en tät och stadsmässig bebyggelse med mycket god tillgång till parker, vattnet och strandpromenader. Visionen är också att uppmärksamma möjligheter att koppla samman stadsutvecklingsområdet med andra delar av Kungsholmen.

 • Planering

  Beskrivning

  Planering pågår enligt intentionerna i programmet för Nordvästra Kungsholmen som antogs av stadsbyggnadsnämnden 2002. För närvarande pågår flera detaljplaneprocesser inom området.

 • Genomförande

  2008-2022

 • Klart

  Beskrivning

  Det finns flera färdigställda parker i området, exempelvis Brovaktarparken och Kajperterren vid Hornsbergs Strand och en ny lekpark längs Nordenflychtsvägen. Hornsbergs Strandpark och Moa Martinsons Torg öppnades under våren 2012. Nelly Sachs Park och delar av Kristinebergs Strandpark är klara sedan tidigare. Inom området har cirka 2500 bostadslägenheter färdigställts.

Följ projektet

Kontakt