Mer än en typ av projekt Vision Järva 2030

Vision Järva 2030

Om projektet

Järva är ett unikt område i Stockholm och i världen. Här lever över 60 000 människor från jordens alla hörn. Här finns även ett av Europas största IT kluster med världsledande företag och ett växande utbud av handel, service, kultur och idrott. Närheten till Järvafältet och bra kommunikationer med resten av staden och regionen gör att allt fler människor och företag väljer att flytta hit.

Varför?

Järva är ett område med många utmaningar. Alldeles för många människor saknar idag ett jobb att gå till. Barn och ungdomar behöver fler möjligheter att utbilda sig. Dessutom behöver bostadshusen som byggdes under 1960- och 70-talen rustas upp.

Vad?

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Järvafältet ska också vara en motor för tillväxt i hela Stockholm.

Vem?

Vision Järva 2030 har växt fram genom intensiva dialoger där alla parter i Järva medverkat: politiker, förvaltningar, företagare, föreningar – inte minst ett oräkneligt antal Järvabor.

När?

Järvalyftet startade 2007 och 2009 beslutade Kommunfullmäktige om Vision för Järva 2030.

Senast uppdaterad 25 februari 2015

Karta med positionen för Vision Järva 2030 utmarkerad
Se Vision Järva 2030 på kartsidan
Lat N 59º 24' 16" Lon E 17º 54' 21"
Se Vision Järva 2030 i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Kommunfullmäktige beslutade om Vision Järva hösten 2007.

  • Planering

Följ projektet

Kontakt