Gångplan

/PageFiles/881594/gaang2.jpg

Stockholms stads gångplan beskriver hur situationen för fotgängare ser ut idag och presenterar en målbild för arbetet med gångfrågor.

Syftet med stadens gångplan är att beskriva den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare och presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015-2020. 
 

Senast uppdaterad 16 december 2016