Gångplan

/PageFiles/881594/gaang2.jpg

Stockholms stads gångplan beskriver hur situationen för fotgängare ser ut idag och den presenterar en målbild för arbetet med gångfrågor.

Syftet med stadens gångplan är att tydliggöra vad som bör göras för att bibehålla Stockholms goda förutsättningar för gångtrafik och förbättra inom de områden som kan bli bättre. 
 

Senast uppdaterad 5 december 2016