Gå i Stockholm

/PageFiles/881545/gaang1.jpg

Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor inom staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett. Vår täta och funktionsblandade innerstad, med korta avstånd och är en av anledningarna till det.

Stockholmare har som regel nära till kollektivtrafiken, som man oftast går till. Det gör att de korta gångresorna i anslutning till resorna med kollektivtrafiken är en stor andel av gåendet i staden. 

Oavsett hur långt man går vill man som fotgängare gå i miljöer som känns trygga, attraktiva, framkomliga och överskådliga.

När Stockholm växer kommer trängseln i stadens trafiksystem att öka. För att alla ska kunna komma fram satsar staden på att förbättra förutsättningarna för de kapacitetsstarka trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik. 
Framkomlighetsstrategin

Staden har också tagit fram en gångplan. Syftet med gångplanen är att tydliggöra vad som bör göras för att bibehålla Stockholms goda förutsättningar för gångtrafik inom de områden där vi kan bli bättre.
Gångplan för Stockholm 

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till muséet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.
Gångstråk Stockholm

Senast uppdaterad 6 september 2016