Strategi för framkomlighet

Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar

/PageFiles/350844/Telefonplan fotgängare konstfack.jpg

Det kan till exempel handla om bättre belysning, bättre städning och snöröjning på trottoarerna. Om fler väljer att promenera så blir det bättre plats för alla andra i tunnelbanan och bussen.

Stadens gator och vägar är så mycket mer än en stor maskin för att förflytta fordon. De är vårt vardagsrum, mötesplats, fikabord och skyltfönster. Vi kan inte bara fokusera på trafikfunktionen, utan måste också tänka på hur gatorna fungerar som platser.

Alla resenärer är gångtrafikanter under åtminstone en del av resan, men trafikplanerarna har ibland tagit gångtrafiken för given och lagt fokus på att förflytta fordon. Vi måste göra våra gator till mer attraktiva platser, så att fler får möjlighet att gå. På så sätt avlastas kollektivtrafiken och biltrafiken minskar. Vi kan behöva ta tillbaka lite plats från fordonen och ge den till människorna, till exempel ge gående lite mer tid vid vissa trafiksignaler och lugna ner trafikrytmen i områden där många går.

Senast uppdaterad 14 september 2016