Strategi för framkomlighet

Trafiken ska bli mer pålitlig

Du ska kunna räkna ut ungefär hur lång tid resan tar, oavsett hur du väljer att resa. Kollektivtrafiken ska komma fram lättare på sina reserverade körfält. Störande gatuarbeten ska i ännu större utsträckning planeras så att du kan undvika onödiga förseningar. Framkomlighet handlar om att komma fram till ett mål. Få människor reser i högtrafik för att de tycker att det är roligt.

Varje resenär är en del av trafiken. Det innebär att ditt personliga val av transportsätt direkt påverkar framkomligheten på något sätt.

Bilen är ett fantastiskt färdsätt i många sammanhang, men när alla åker bil i storstaden i högtrafik blir det inte ett bra alternativ för någon. Stockholmare åker redan mycket med kollektivtrafiken och allt fler upptäcker cykelns fördelar som transportsätt. Alla har inte möjlighet att ändra hur de reser, men om några av oss väljer att åka kollektivt, eller går eller cyklar oftare, blir det mer plats för de som måste ta bilen – till exempel för godstrafiken.

Om fler ska åka kollektivt måste vi se till att bussen kommer fram. Det betyder fler busskörfält. Och om fler ska cykla krävs utbyggda cykelbanor. Vi kommer att behöva ta plats från biltrafiken eller parkering längs huvudgatorna, men bara där det behövs och när vi är säkra på att det leder till att fler kan ta sig fram.

Det kanske inte alltid känns så, men trängseln på vägarna i Stockholm är betydligt lindrigare än i många andra storstäder. Köer och trängsel hör till livet i en storstad och måste till ett viss mån accepteras. Tyvärr går det inte alltid att komma fram fort i rusningstrafiken. Men vi måste kunna lita på att restiden är förutsägbar, oavsett hur man reser. Och restiderna borde vara någorlunda jämna oavsett hur man väljer att resa.

Vi kommer att behöva minska sårbarheten i vägnätet. Det gör vi genom en kombination av den nya kapaciteten som planeras och genom att använda den kapacitet som redan finns på bästa sätt. Det kräver en fortsatt varsam planering av vägarbeten och större byggprojekt. Staden måste också överväga sätt att minska trafiktrycket vid vissa platser och vid vissa tider. Och eftersom de som åker bil eller cykel inte har nått resans mål innan de har parkerat, måste parkeringen också bli enklare.

Senast uppdaterad 20 november 2013