Strategi för framkomlighet

Mer plats till bussar och cyklister

Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält. En stillastående buss i en kö lockar inga att åka kollektivt, om man har andra alternativ. Vi ska också skapa bättre möjligheter att lasta och lossa gods, eftersom vi alla är beroende av näringslivets transporter. Det här innebär att parkeringsplatser längs med gatan

Hur ska fler kunna ta sig fram om vägarna är redan fulla? Utan att öka antalet fordon i trafiken kan vi öka antalet personer som reser på gatorna – om fler åker kollektivt, cyklar eller går.

Senast uppdaterad 20 november 2013