Trafiklösningar

Trafiksatsning Stockholm

De senaste åren har befolkningen ökat i länet med 30 000-40 000 invånare årligen. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en ständigt växande befolkning.  

Under tio år satsas därför nära 100 miljarder kronor på ett 70-tal olika projekt – från byggen som Citybanan, Förbifart Stockholm och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar. Miljö och hållbarhet är viktigt för Stockholm och därför går hälften av investeringarna till bättre kollektivtrafik.

På kort sikt innebär det en del störningar i stockholmarnas vardag, men åtgärderna är oundvikliga för att regionen ska fungera även när den växer.

Trafiksatsning Stockholm är samlingsbegreppet för de gemensamma satsningar som Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms Län gör för bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Ett rörligare Stockholm är en förutsättning för länets tillväxt och värde för hela landet.

Trafiksatsning Stockholms webbplats

Senast uppdaterad 11 december 2017