Stockholmsregionen

T-centralen

Idag bor 22 procent av Sveriges befolkning i Stockholms län samtidigt som 31 procent av landets totala ekonomiska tillväxt skapas här. Stockholms län står för nära hälften av Sveriges totala befolkningsökning.

Under 2011 har befolkningen vuxit med mer än 37 000 invånare. Till år 2030 beräknas regionen växa med ett helt Göteborg, dvs. en halv miljon nya invånare.

Källa: Konsten att växa smart, Stockholms handelskammare

Utmaningar för Stockholmsregionen

RUFS 2010 är en övergripande utvecklingsplan för Stockholmsregionen som tagits fram av kommuner, företag, organisationer och medborgare.

I RUFS 2010 pekas ett antal utmaningar ut som Stockholmsregionen står inför, utifrån regionens förutsättningar och omvärldens påverkan. För att vi ska klara en befolkningsökningen och samtidigt minska vår klimatpåverkan krävs många åtgärder; mer kollektivtrafik, fler bostadsområden och andra hårda investeringar. Men utvecklingsplanen RUFS 2010 sätter också fingret på det viktigaste; det är människorna i regionen som står för utvecklingen.

 • Bli allt fler och må allt bättre
  Att växa skapar både möjligheter och problem. Gemensamma resurser kan utnyttjas effektivare samtidigt som miljön riskerar att ta skada. Expansionen ska hanteras så att stockholmarna i framtiden inte bara är fler utan också mår bättre.
 • Vara en liten men ändå ledande storstadsregion
  Stockholm är en relativt liten storstadsregion med begränsade möjligheter att vara internationellt ledande inom många fält samtidigt. För att klara konkurrensen måste regionen höja kvaliteten inom utbildningen och skapa en mer flexibel och öppen arbetsmarknad.
 • Öka tryggheten samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker
  En trygg region är en attraktiv region. Idag är regioninvånarnas trygghet alltför beroende av vilket område de bor i. En viktig fråga är därför att skapa förutsättningar för trygghet i hela regionen.
 • Minska klimatpåverkan och ändå främja tillväxt
  Hur bördorna fördelas för att reducera utsläpp av växthusgaser kommer att bli en avgörande fråga. Utmaningen är att skapa en god tillgänglighet med mindre klimatpåverkan som också gynnar tillväxt.
 • Åtgärda kapacitetsbrister när behoven fortsätter att växa
  Regionens transporter, bostäder och utbildning har inte utvecklats i takt med befolkningsökningen. Utmaningen är att åtgärda bristerna samtidigt som behoven hela tiden ökar.
 • Öppna regionen och minska utanförskapet
  Stockholmsregionen ska präglas av öppenhet. Invånarnas kön och bakgrund ska aldrig hindra dem från att förverkliga sina drömmar. För att bryta segregationen behövs mötesplatser där personer med olika bakgrund kan lära känna varandra.

Senast uppdaterad 20 november 2013