Ledamöter

Skönhetsrådets ledamöter väljs av kommunfullmäkige och representerar i rådet de olika myndigheter, grupper och institutioner de nominerats från. Rådet har även en trettonde ledamot som väljs av de övriga ledamöterna, av tradition har rådet valt en stockholmskännare till den posten.

Skönhetsrådet väljer också självt sin ordförande, vice ordförande och sin sekreterare.

Läs mer om Skönhetsrådets ledamöter här

Senast uppdaterad 20 december 2016