Kansli

Kanslichef: 

Henrik Nerlund
Telefon: 08-508 29 767
E-post: henrik.nerlund@stockholm.se

 

Handläggare:

Monica Hector
Telefon: 08-508 29 765
E-post: monica.hector@stockholm.se

 

 

Arkiv:

Skönhetsrådet har ett arkiv där det är möjligt att söka bland de ärenden rådet behandlat sedan 1996. Ta kontakt med kansliet för att bestämma tid och datum inför ditt besök. Söker du material från tiden från 1919 fram till och med år 1995 får vi be dig vända dig till Stockholms stadsarkiv.

Telefonnummer till Skönhetsrådets kansli:
08-508 29 765
08-508 29 766

Senast uppdaterad 30 november 2017