Södra Värtahamnen

 Bilden föreställer förslag till bebyggelse i Södra Värtahamnen. Bild:Aaro Designsystem, källa: Stockholms hamnar

Rådet har vid en rad tillfällen pekat ut Södra Värtahamnen som ett nyexploateringsområde som tål större grepp. Här finns utrymme för en arkitektur som på ett tydligare sätt tillåts ta plats och som kan samspela med den befintliga bebyggelsen på ett spännande sätt. Här finns också ett direkt möte mellan stad och vatten som sällan erbjuds i stadsutvecklingsområden eller mindre förtätningsprojekt. Här kan staden profilera sig i en ny entré och samtidigt föra den något monofunktionella stadsdelen närmare innerstaden och dess stadsmässiga kvaliteter. Rådet anser dock att området bör fyllas med en mer spännande arkitektur och ett attraktivt innehåll för att Södra Värtahamnen också ska bli en tilltalande ny stadsdel.

Med hänsyn till de unika möjligheterna som området erbjuder för att utveckla nya lösningar för en långsiktigt hållbar stad anser Skönhetsrådet att en arkitekttävling skulle var ett utmärkt verktyg för att belysa, och öppna debatten, om stadsutvecklingen.

Senast uppdaterad 11 januari 2017