Gasklocka 3 och 4, Norra Djurgårdsstaden

Skönhetsrådet ställer sig positivt till ett högt hus i Norra Djurgårdsstaden. Volymen är redan ianspråktagen i stadsbilden genom gasklockan och bostadshuset fyller platsen väl.

Rådet har diskuterat det faktum att ett bostadshus – inte en byggnad med mer offentligt innehåll – ges en framträdande plats i stadsbilden, något som traditionellt enbart tillåtits för byggnader med allmän användning som skolor, kyrkor m.m. Rådet anser dock att den höga kvaliteten i projektet gör att byggnaden motiverar sin plats. 

Ett högt hus på den här platsen öppnar också för fler höga byggnader som påverkar Stockholms skyline. Det är därför viktigt att uppförandet av det här huset som solitär och landmärke läses mot samtliga de projekt av samma karaktär som för närvarande planeras. Förutsättningen för rådets tillstyrkan är att genomförandet, projektet igenom, blir av så hög kvalitet som nu förutskickas och att det i sin tur sätter nivån för vad som är gott stadsbyggande för de efterföljande.

Senast uppdaterad 11 januari 2017