Fridhemsplan, kv Väktaren

Fridhemsplan är egentligen bara en smal torgyta framför f.d. biograf Draken men de flesta uppfattar utbredningen som större. När stadsbyggnadskontoret nu presenterar en detaljplan för kvarteret Väktaren där förslaget är att utveckla kvarteret anser Skönhetsrådet att staden bör ta chansen att ta ett samlat grepp om platsen och utveckla Fridhemsplan med större stadsmässiga funktioner, främst för fotgängare och kollektivtrafikanter.

Skönhetsrådet har inget emot att höjderna ökar inom kvarteret, kanske bör volymerna omstuderas till en samlad volym - en högre byggnad - samtidigt som man ger plats för en öppnare platsbildning/terminalfunktion för bussar. Här bör platsens funkton som nav eller omstidgningsplats markeras med en samlad yta: ett Fridhemsplan.

Senast uppdaterad 14 juni 2013