Allmänna gränd, Djurgården

Stadbyggnadskontoret har tagit emot en begäran om detaljplaneändring för att riva de båda husen i kvarteret Konsthallen 15 vid Allmänna gränd, mitt emot Gröna Lund. Fastighetsägaren önskar ersätta dessa med nya byggnader som ska bli del av POP HOUSE Hotel, ABBA-museet, restaurang, d.v.s. de verksamheter som ryms i grannfastigheten.

- Staden ska absolut inte lägga planresurser på att riva äldre hus, resurserna ska användas till att bygga nya bostäder, säger rådets sekreterare Henrik Nerlund i en intervju i DN. Enligt Skönhetsrådet bör Stadsbyggnadsnämnden snarast besluta om ett negativt planbesked. Genom en tydlig avstyrkan av den önskade planändringen kan en långdragen process som kan leda till en för Djurgårdsstaden undermålig kompromiss undvikas.

De för rivning aktuella byggnaderna vetter mot Djurgårdsvägen och Allmänna gränd. Byggnaden med frontespis mot Allmänna gränd byggdes 1880-81 som restaurang Linden för Stockholms utskänkningsbolag. Hörnhuset med träfasad byggdes till 1927-28 som sommarrestaurang av SARA-bolaget efter ritningar av Arré Essén. Restaurang Linden byggdes därefter samman med intilliggande Lindgården som stod färdigt 1929/30, även då med Arre Essén som arkitekt. Bebyggelsen på fastigheten är grönklassificerad av Stadsmuseet och de ingår i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Båda dessa hus vid Allmänna gränd ingår i Djurgårdsstaden och att de tillsammans med Djurgårdskyrkan, Hovjägarebostället och Lilla Hasselbacken m.fl. byggnader utgör en front av äldre bebyggelse längs Djurgårdsvägen. Enligt rådets uppfattning utgör byggnaderna omistliga delar av Djurgårdsstadens bebyggelse och rådet vill också framhålla att husens kulturhistoriska värde ökat efter rivningen av restaurang Lindgården på grannfastigheten Konsthallen 2. Skönhetsrådet önskar således att stadsbyggnadsnämnden ger ett tydligt negativt planbesked till fastighetsägaren redan nu.

Du kan läsa Skönhetsrådets skrivelse till stadsbyggnadsnämnden här

Senast uppdaterad 16 februari 2017