Aktuellt

 Karta över stadsdelsförvaltningar

Detaljplaner

Som remissinstans i stadsmiljöfrågor får skönhetsrådet möjlighet att yttra sig på ett tidigt stadium. Många av de ärenden som remitterats under senare tid är förtätningsprojekt.

Bygglov

Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret eller stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss.

Skrivelser

Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden.

Läs mer

Genom att välja en av de blåmarkerade länkarna kan du läsa mer om några av de aktuella projekt som rådet har behandlat. Saknar du något yttrande kan du be om det genom att skicka e-post till skonhetsradet@stockholm.se eller ringa till kansliet på 08-508 29 765 alternativt 08-508 29 766.

Senast uppdaterad 24 augusti 2017