Skönhetsrådet

 

 Foto: Jens Johansson

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Skönhetsrådet arbetar med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att utveckla stadsbyggandet i Stockholm. Vanliga ärenden är frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också handla om sånt som berör Stockholms kulturhistoriskt värdefulla miljöer, de offentliga platserna eller andra skönhets- och naturvärden inom staden och dess omgivningar.

Rådet fungerar i huvudsak som rådgivare åt stadens olika förvaltningar men kan också väcka ärenden på eget initiativ.

Kontakt

Rådet till skydd för Stockholms skönhet
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 297 66, 508 297 65
E-post: skonhetsradet@stockholm.se

 Följ oss också på Twitter, Facebook och Instagram

Information in English

Senast uppdaterad 24 augusti 2017