Vision Söderort

Skiss kvarteret Tjärtunnan, Bjulevägen Stureby

Skiss kvarteret Tjärtunnan, Bjulevägen Stureby

I Söderort bor över 300 000 människor. Befolkningsökningen är stark och år 2030 beräknas cirka 375 000 människor bo här.

Visionen för Söderort år 2030 är att utveckla stadsdelarna för de som bor och arbetar här. I visionen finns två viktiga mål. Det ena är bättre tvärförbindelser inom söderort. Projektet Spårväg Syd (Älvsjö– Fruängen–Skärholmen Kungens kurva–Flemingsberg) är ett aktuellt exempel på detta.

Det andra målet är fler arbetsplatser i Söderort. De senaste åren har antalet bostäder i området ökat, men antalet arbetsplatser har inte ökat lika mycket. Fler arbetsplatser minskar behovet av långa resor, förbättrar miljön och skapar förutsättningar för bättre livskvalitet.

Visionen för söderort handlar också om att främja utvecklingen i alla delar av Söderort. Upprustningen av de kommunala bostäderna är en del av det. Här satsar staden stora resurser för att åstadkomma förbättrad boendemiljö men också för att minska energiförbrukningen och öka säkerheten.

Senast uppdaterad 21 november 2013