Vision Järva

Järvalyftet, skiss

Järvalyftet är en långsiktig satsning för stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta.

I Järva lever över 60 000 människor från jordens alla hörn. Här finns även ett av Europas största IT-kluster med världsledande företag och ett växande utbud av handel, service, kultur och idrott. Närheten till Järvafältet och bra kommunikationer med resten av staden och regionen gör att allt fler människor och företag väljer att flytta hit.

Samtidigt är Järva ett område med många utmaningar. Alldeles för många människor saknar idag ett jobb att gå till. Barn och ungdomar behöver fler möjligheter att utbilda sig. Dessutom behöver bostadshusen som byggdes under 1960- och 70-talen rustas upp.

Vision Järva 2030 är en idé om hur stadsdelarna runt Järvafältet ska utvecklas. Vision Järva 2030 har växt fram genom intensiva dialoger där alla parter i Järva medverkat : politiker, förvaltningar, företagare, föreningar – inte minst ett oräkneligt antal Järvabor.

Hösten 2007 enades alla politiska partier i Stadshuset om en gemensam satsning för Järva.

  • Bra boende och mer varierad stadsmiljö
  • Stärkt utbildning och bättre språkundervisning
  • Fler jobb och ökat företagande
  • Trygghet i vardagen

Senast uppdaterad 31 maj 2012