På väg mot en miljonstad

Kvinna med pojke

Staden växer och förbereder sig för att göra plats för mer än en miljon stockholmare.

Det betyder också att Stockholm förändras. Nya hus byggs och på mark som tidigare varit gammal industrimark växer nya stadsdelar upp. Vägar, cykelbanor och spårvägar dras fram för att vi ska kunna resa inom staden. Skolor och förskolor byggs som kan ta hand om framtidens stockholmare.

Just nu pågår och planeras för ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt, alltifrån att bygga färdigt Hammarby sjöstad till utvecklingen av nya stadsdelar som Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Årstafältet. Vi får nya trafikförbindelser som Norra länken och Citybanan, men också utbyggd kollektivtrafik i regionen som till exempel en ny tvärspårväg.

Senast uppdaterad 1 oktober 2015