Levande stadsmiljö i hela staden

Människor utanför Stadshuset

Stockholm är en dynamisk stad i snabb förändring. Det ställer krav på en hållbar strategi för stadsutvecklingen och en ny arkitektur av hög kvalitet, utvecklad med utgångspunkt i Stockholms särart och unika skönhetsvärden.

Stockholm står idag inför utmaningen att växa på ett klokt sätt där fler invånare är någonsin tidigare i historien ska leva och trivas. I vision 2030 betonas att hela Stockholm ska vara tryggt och levande.

För att möta denna utmaning har kommunfullmäktige introducerat visionen om promenadstaden i Stockholms översiktplan.

Framtidens Stockholm ska utvecklas tillsammans med stockholmarna där den nära, trygga och miljövänliga staden står i fokus.

Strategierna för detta är att stärka det centrala Stockholm, att satsa på attraktiva tyngdpunkter, att koppla samman stadens delar och att främja en levande stadsmiljö i hela staden.

Arkitektur Stockholm är stadens nya strategi för hur stadens bebyggelse och offentliga miljöer ska utvecklas.

En satsning på ökad arkitektonisk kvalitet bidrar till att göra Stockholm ännu mer attraktiv som internationell tillväxtpunkt.

En vacker stad med inkluderande stadsliv utvecklat för att attraherar invånare, verksamheter och besökare, vilket främjar kulturliv och ekonomisk tillväxt.

Senast uppdaterad 20 november 2013