Förstärkningar av infrastrukturen stödjer fortsatt integration i Stockholm-Mälarregionen

/PageFiles/276535/Tvärban.jpg

Tillgängligheten till centrala Stockholm är överlag god från de flesta områden inom stadens gränser. Det finns dock stora kapacitetsbrister mellan norra och södra regiondelarna över det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet, framför allt under rusningstrafik.

Dessa brister blir allt mer påtagliga i takt med att befolkningen ökar och risken är att delar av regionen blir isolerade och att regionens dynamik inte tas tillvara.

Genomförandet av Citybanan och Mälarbanan är de enskilt viktigaste projekten för att förbättra regionens kollektivtrafik. Staden prioriterar även Förbifart Stockholm för att knyta samman norra och södra regionen.

För att få största möjliga effekt av dessa stora projekt, krävs en god samordning med utvecklingsplaneringen vid viktiga knutpunkter inom stadens gränser.

Därutöver behövs en rad åtgärder för att vidareutveckla ett modernt transportsystem i regionen.

Tunnelbanesystemet är på centrala sträckor hårt ansträngt och behöver byggas ut med bland annat en ny gren mot Nacka och en förlängning av gröna linjen mellan Odenplan och Karolinska.

/PageFiles/276535/pendeltag.jpg

I centrala Stockholm finns även behov av att avlasta tunnelbanenätet och belastningen på T-centralen genom en modern spårvagnstrafik. I översiktsplanen redovisas bland annat en omvandling av busslinje 4 till spårvagn och på sikt en västlig kollektivtrafikförbindelse från Älvsjö mot universitetet via Fridhemsplan.

Senast uppdaterad 15 juni 2012