En modern vetenskapsstad

 Södra Albano, från terrassen mot Albanoskogen

Den högre utbildning och forskning som främst universitetet, Kungliga
Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet bedriver i de norra delarna av innerstaden har en stor betydelse för Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

De långsiktiga utbyggnadsbehov som finns inom dessa verksamheter behöver därför tillgodoses samtidigt som den unika miljön i dessa delar av Stockholm bevaras.

Huvuddelen av universitetets områden och enstaka delar av KTH ligger inom Kungliga Nationalstadsparken och här gäller den inriktning som formuleras i en fördjupade översiktsplanen för området. I den planen pekas Albano ut som ett förändringsområde med tät bebyggelse och i övrigt poängteras vikten av bättre förbindelser till omgivande friområden samt mellan universitetet, KTH och Karolinska-Norra Station. För att möta behoven av högre utbildning och forskning bör staden intensifiera planeringen för att skapa en modern vetenskapsstad.

Senast uppdaterad 13 april 2015