En tätare stad

Man och barn

Centrala Stockholm har en särställning i Stockholm-Mälarregionen och fungerar på många sätt som tillväxtmotor för hela landet. 

I City finns regionens ekonomiska centrum och i innerstaden finns mycket av det stadsliv som vi uppskattar  med staden; kultur, nöjen, idrott och andra aktiviteter. Planeringen för att utveckla de centrala delarna av Stockholm fortsätter med en rad stadsutvecklingsområden i närheten av innerstaden. Hammarby Sjöstad är det mest kända exemplet, men planering och utbyggnad pågår för Liljeholmen, Söderstaden, Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Västra Kungsholmen.

I närförort finns många attraktiva stadsdelar som i större utsträckning kan kopplas samman med de nya stadsutvecklingsområdena. En tät och mångsidig stad i dessa delarna av staden ger förutsättningar för ny kollektivtrafik, cykel och gående då avstånden krymper. På detta sätt knyter vi samman områden som tidigare varit avskilda från varandra. Med fler boende och nya verksamheter finns förutsättningar för att vi får det stadsliv som idag finns i innerstaden.

Senast uppdaterad 20 november 2013