Gatunamn

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Gatunamnsskyltning/ 

Senast uppdaterad 25 april 2012