Vårt digitala lokalsamhälle

 

Det digitala lokalsamhället är en vidareutveckling av två tidigare FoU-projekt, Sjöstaden i mobilen (Hammarby Sjöstad) och miljödatasystemet Smart City SRS (Norra Djurgårdsstaden). Projektet är ett svar på den snabba övergången till digital och mobilkommunikation som sker.

Nu pågår arbete med att bygga upp en kommunikationsplattform som blir ett lokalt socialt nätverk för medborgartjänster. Plattformen skapar en naturlig mötesplats som förenar medborgare, näringsliv och organisationer i lokalsamhället. Den sätter lokalsamhällets data i ett sammanhang av tjänster
som möjliggör medborgarengagemang för hållbar stadsutveckling.

Tjänsterna utgår från medborgarnas lokala livsmiljö och gör det möjligt att bygga upp sin egen informationsportal kring nyheter, evenemang och butiker, bostad, skola och miljö.

Målet är att det ska bidra till lokal resurseffektivitet, ekonomi och identitet. Projektet kommer att testas i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och på sikt även på Gotland och i Linköping.

Projektägare: Staden i mobilen AB.
Projektpartners: KTH och Adeprimo.

Läs mer om projektet

Senast uppdaterad 29 april 2016