Utveckling av sopsugsystemet

 

Idag finns sopsugsanläggningar på flera platser i Stockholm. Det finns flera fördelar med att transportera avfallet under marken. Dels minskar antalet tunga fordon intill bostadsområden vilket innebär att buller, avgaser och olycksrisken minskar. Då system är helt tillslutet minskar risken för skadedjur och insekter och det släpper inte heller ifrån sig dålig lukt.

I Stockholm är sopsugssystem en väl beprövad del av den kommunala infrastrukturen. Tekniken, som är en svensk uppfinning, har en omfattande global spridning.

Smart avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden använder man en smartare sopsug som samlar in data om hur systemet används. Sopnedkasten öppnas med en RFID*-bricka, och systemet läser in när, var, hur mycket och vilken typ av avfall som kastas. Datan kan sedan användas för att ge feedback till användarna och till systemansvariga för t.ex. driftoptimering, inte minst avseende energiförbrukningen.

I boendemiljön förekommer ingen hantering eller transporter av hushållsavfall.

Bilden visar en sopstation i trä som står utomhus och har fyra sopnedkastKälla: Stockholms stad


Projektägare: Envac

Läs mer om sopsugen på Envacs webbplats

* Radio-frequency identification = teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen, sk ”taggar”.

Senast uppdaterad 15 mars 2017