REFLOW – Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell

Bilden visar ett teoretiskt kretsloppsflödeKälla: Stockholms stad

Reflow är en modell som på ett enkelt och förståeligt sätt beskriver flöden av energi, vatten och material genom staden och hur dessa kan effektiviseras genom kretslopp utvecklas i Norra Djurgårdsstaden. I en förstudie har en principiell modell utarbetats som sedan har vidareutvecklats.

Under hösten 2016 lanseras den första webbbaserade versionen som beskriver några utvalda flöden och de kretslopp som eftersträvas, men tydliggör även synergier mellan olika områden. På sikt är målet att Reflow ska utvecklas till ett dynamiskt analysverktyg som ska kunna användas i planeringen.

Projektägare: Stockholms stad.
Projektpartners: Stadens förvaltningar, bolag, akademi och privata aktörer.

Senast uppdaterad 9 maj 2016