Programmet för smart energi i Norra Djurgårdsstaden

Programmet syftar till att skapa ett hållbart energisystem som bygger på ökad interaktion med kunderna. När energiproduktion, elnät och energianvändning samlas i ett informationssystem kan energiförsörjningen bli mer effektiv. Genom att installera avancerad
visualisering i hemmet får boende återkoppling och vägledning på sin energiförbrukning och kan därmed ta aktiva beslut om sitt
energibeteende. På så sätt blir det möjligt att använda energin vid tidpunkter när tillgången är hög samt återföra egenproducerad energi
till systemet.

Efter ett pilotprojekt med en aktiv lägenhet i Norra Djurgårdsstaden skalas nu verksamheten
upp och utvecklas. I kommande etapp byggs 150 energismarta bostäder. Lösningar som utvecklats inom projektet får även en
fortsättning inom EU-projektet GrowSmarter i Årsta.

Projektägare: Fortum.
Projektpartners: ABB, Ericsson, Electrolux, KTH och Energimyndigheten.

Läs mer om programmet

Senast uppdaterad 28 april 2016