Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

/Global/Smarta_oppna_hem_red.jpg

Detta projekt syftar till att utveckla och skala upp projektet Smart IKT* för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden, som avslutades 2014. Våra hem blir alltmer uppkopplade mot internet men olika system fungerar sällan ihop. Syftet med projektet är att skapa teknik och affärsmodeller för en öppen och gemensam tjänsteplattform där man delar på utrustning och data.

På så sätt kan man minska belastningen på jordens resurser. Samtidigt sänks tröskeln för att komma in på marknaden för tjänsteutvecklare vilket leder till flera, bättre och billigare tjänster. Förutom att det blir enkelt att koppla in nya sensorer och tjänster mot plattformen ska projektet även se till att hållbarhet, säkerhet och personlig integritet säkerställs. Projektet har nationell räckvidd och är och är uppbyggt kring tre spår: Fastighetstjänster, energitjänster i hemmet och digitala omsorgstjänster.

Projektägare: Swedish ICT, en del av RISE.
Projektpartners: Samverkan mellan behovsägare och teknikleverantörer och delfinansieras av Vinnova och ingående partners.

* IKT står för information- och kommunikationsteknologi

Läs om fler av Swedish ICT-projekt

Se filmen om "Smart Sustainable Cities" (på engelska) som förklarar hur IT fungerar som ett verktyg och bidrar till smarta uppkopplade städer och hur detta bidrar till hållbar stadsutveckling. 

Obs! Filmen "Smart Sustainable Cities" är på engelska)

Senast uppdaterad 10 maj 2016