Sprida kunskap och dela med oss av erfarenheter

Bilden visar 4 personer på scen som diksuterar ekosystemtjänster i samband emd en konferens

Vi vill kommunicera C/O City till politiker, städer, myndigheter och potentiella samarbetspartners. Genom att delta i konferenser och nätverk hoppas vi på att kunna sprida kunskap om hur viktigt det är med levande infrastruktur i städer. Slutresultaten kommer att visualiseras och kommuniceras, så att fler aktörer förstår fördelarna med att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans.

Senast uppdaterad 16 november 2017