Byggnadstekniska aspekter av gröna tak och väggar

Bilden visar ett tak med solpaneler, odlingslådor och gröna ytor

Kunskapen om gröna tak och gröna väggars påverkan på fukt, material och energi behöver förbättras inom byggindustrin. Vi kommer att utvärdera olika lösningar för gröna tak och gröna väggar för att se hur det påverkar fuktsäkerhet i klimatskal och energianvändning för byggnaden. Vi kommer också att genomföra intervjuer för att hämta in erfarenheter från bygg- och förvaltningsprocessen och synpunkter från boende om hur de upplever inomhusmiljön.

Senast uppdaterad 31 maj 2016