C/O City - skapar levande städer

 

Här kan du se filmen.

http://bygg.stockholm.se/Innovativ-stad/Utbildning-och-forskning/CO-City/ 

 

17 november arrangerade C/O City tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova konferensen "Gröna lösningar skapar levande städer". Miljöminister Karolina Skog inledde konferensen och talade om "Vilka satsningar gör regeringen i årets budget för ekosystemtjänster i städerna?"

I plenum talade även Christina Wikberger, projektledare för C/O City, Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, där ekosystemtjänster är en del av stadsplaneringen samt Joakim Tiséus från Vinnova. Huvudmoderator var Per Ankersjö. Presentationer från de parallella sessionerna och material publiceras löpande och finns att ladda ned längst ned på sidan. Flera av presentationerna i plenum finns att se på www.hallbarstad.se/cocity Där finns även artiklar, referat och intervjuer som handlar om ekosystemtjänster i stadsplanering.

C/O City - ett projekt i tre faser om ekosystemtjänster i stadsplanering

Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker eller skadedjursbekämpare.

I den första fasen utvecklade man en rad verktyg och metoder. I den andra fasen  verifierades och justerades verktygen och metoderna samt gjordes tillgängliga för aktörer inom samhällsbyggandet. I den tredje fasen har fokus legat på att testa verktygen och metoderna samt utvärdera dem.

Forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City har sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden. 

För mer information om C/O City, kontakta projektledare christina.wikberger@stockholm.se

Projektägare: Stockholms stad.
Projektpartners: C/O City är en konstellation av 12 aktörer från olika organisationer och branscher inom miljö- och hälsofrågor, planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning.
Finansiär: Vinnova

Kontakta någon av medverkande parter om du vill veta mer: 
- Albaeco
- Chalmers Arkitektur
- Chalmers Teknisk akustik
- Geografiska Informationsbyrån (GIB)
- Malmö stad
- NCC
- Sweden Green Building Council (SGBC)
- Stockholm Resilience Centre/Stockholms Universitet
- Stockholms stad
- RISE
- U&We
- White arkitekter
- WSP

 

Senast uppdaterad 20 februari 2018