C/O City - skapar levande städer

Låt naturen göra jobbet!

Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker eller skadedjursbekämpare.
Läs mer C/O City längre ned på sidan.

Kommande evenemang

Frukostseminarium om nyttan med gröna tak
28 september

 Plats: Hörsalen i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Datum: Torsdag 28 september
Tid: Frukost 08.00 och seminariet är mellan 08.30-10.00.
Anmälan: Senast 25 september
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7a2ebc0f497c
Frågor: Kontakta Emilie Zetterström

Konferens: Gröna lösningar skapar levande städer
17 november

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer.
Vad innebär ekosystemtjänster, vilka värden och nyttor för det
med sig, vilken kunskap och praktiska lösningar finns idag?
Kom och inspireras, ta del av senaste kunskapen och mingla
med aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan.

Datum: 17 november
Tid: 09.00-16.30
Plats: Sheraton Stockholm Hotel
Inbjudan och program presenteras under september.

C/O City - ett projekt i tre faser

I den första fasen utvecklade man en rad verktyg och metoder. I den andra fasen  verifierades och justerades verktygen och metoderna samt gjordes tillgängliga för aktörer inom samhällsbyggandet. Projektet har gått in i den slutliga fasen och nu arbetar man med att testa verktygen och metoderna samt utvärdera dem. Det är viktigt att planeringsunderlagen testas på flera ställen i staden så man förstår vilka förutsättningar som behövs för att planteringar och anläggningar ska falla väl ut på lång sikt.

Forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City har sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden. 

För mer information om C/O City, kontakta projektledare christina.wikberger@stockholm.se

Projektägare: Stockholms stad.
Projektpartners: C/O City är en konstellation av 13 aktörer från olika organisationer och branscher inom miljö- och hälsofrågor, planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning.
Finansiär: Vinnova

Kontakta någon av medverkande parter om du vill veta mer: 
- Albaeco
- Chalmers Arkitektur
- Chalmers Teknisk akustik
- Geografiska Informationsbyrån (GIB)
- Malmö stad
- NCC
- Sweden Green Building Council (SGBC)
- Stockholm Resilience Centre/Stockholms Universitet
- Stockholms stad
- RISE
- U&We
- White arkitekter
- WSP

Highlights från C/O Citys kick-off, december 2015

Senast uppdaterad 5 september 2017