Bygglogistikcenter

Effektiv och samordnad hantering av transporter till och från byggen

Bygglogistikcenter samordnar alla flöden av transporter och avfallshantering till och från byggområdet. Genom detta säkerställs byggproduktionen och Stockholms stads krav på ett resurseffektivt och hållbart byggande. Lärdomar från Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden kommer nu att omsättas i nya stadsbyggnadsprojekt i andra stadsdelar. Ett forskningsprogram har inletts för att undersöka bygglogistikens effekter på ekonomi och arbetsmiljö och fortsätta utvecklingen av centret.

Projektägare: Stockholms stad.

Läs mer om Bygglogistikcenter (BLC)

Senast uppdaterad 3 maj 2016