Biokol - för jorden och luften

Bilden föreställer en öppen hand med brunkol som jordförbättrare, dvs det har samma konsistens som jord

I Norra Djurgårdsstaden testas biokol i dagvattenplanteringar. Biokolet framställs av trädgårdsavfall och har jordförbättrande egenskaper samt minskar mängden koldioxid i atmosfären.

Det är via utvecklingsprojektet Stockholm Biochar Project som man börjat samla in stockholmarnas park- och trädgårdsavfall för att göra biokol. Värmen som alstras i produktionen av biokol tas tillvara i stadens fjärrvärmenät. Biokol har dessutom förnämliga egenskaper, det har uppsugningsförmåga och härbärgerar vatten som få andra material.

Senast uppdaterad 16 maj 2016