Utbildning och forskning

Några personer sitter runt ett bord och har en workshop

I Stockholm pågår ett omfattande arbete med syfte att främja utveckling och tillämpning av svensk miljöteknik och systemlösningar som bidrar till hållbar stadsutveckling. I dessa projekt samverkar ofta offentlig verksamhet tillsammans med akademi och näringsliv.

Samverkan främjar hållbar stadsutveckling

För att säkerställa att staden utvecklas hållbart krävs ny kunskap och nya lösningar. Därför initieras olika forskningsprojekt som utgår från behov som identifieras utifrån stadens miljöprogram. 

För tillfället pågår ett 20- tal forsknings- och utvecklingsprojekt med koppling
till Norra Djurgårdsstaden. Många gånger sker det i samverkan med akademi, forskningsinstitut och näringsliv. Det ömsesidiga lärandet kring hållbart byggande kommer på så sätt fler till godo.

En del i Norra Djurgårdsstadens miljöprofileringsuppdrag är att sprida kunskap och erfarenheter och flera av de FoU-projekt som har sitt ursprung i Norra Djurgårdsstaden har fått en vidare spridning.

Läs om några av utvecklingsprojekten som finns presenterade via menyn till höger. 

Kista Science City

Kista är en vetenskapsstad där tusentals företag, forskare och studenter samverkar för att utvecklas och växa. Den främsta branschen i Kista Science City är ICT (Information and Communication Technology).

Ericsson, Microsoft och IBM är några av de större ICT-företagen som är etablerade i Kista Science City. Här finns också över 1000 andra stora och små ICT-företag. 6800 studenter går idag på någon av ICT-utbildningarna på Stockholms Universitet och KTH i Kista Science City.

Kista Science City 

Hagastaden - en del av Stockholm Life

Hagastaden är ett nytt område som byggs över gränsen mellan Stockholm och Solna. Här bedrivs idag världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Under de kommande 15 åren utformar flera aktörer världens främsta område för life science under det gemensamma varumärket Stockholm Life. Hagastaden ska bli ett attraktivt område där människor i alla åldrar bor, arbetar och studerar.

När området är färdigbyggt 2025, kommer det att omfatta 5 000 nya bostäder och 36 000 arbetsplatser. Här skapas också ett affärscentrum, ett nytt universitetssjukhus, grönområden och plats för kulturupplevelser.

Totalt investeras 50 miljarder kronor i Hagastaden för att skapa en vetenskapsstad i världsklass, där sjukvård, forskning och innovationer utvecklas tillsammans.

Life Science i Hagastaden 

Senast uppdaterad 11 maj 2016