Tjänsteinnovationer

Innovation handlar om nya sätt att skapa värden för människor, företag och samhället i stort. Värdet skapas när idéer omvandlas till lösningar på behov, efterfrågan och utmaningar i vår vardag och i vår omvärld.

En innovation kan vara allt från en ny vara eller tjänst till ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer. Målsättningen är att regeringen ska ta beslut om en innovationsstrategi tidig höst 2012. Den är ett inriktningsdokument för att långsiktigt främja innovationsklimatet med sikte på 2020.

Beslut om innovationsstrategi på nationellt plan hösten 2012.

Den nationella innovationsstrategin – regeringen.se

Stadens budget 2012

Utreda regelverk om innovationsupphandlingar och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy (klart 2012-12-31)

Kungl. vetenskapsakademins innovationsråd

http://www.iva.se/

Senast uppdaterad 12 oktober 2016