Stockholms stads innovationsstipendium

Innovationsstipendium

Bakom alla idéer, företag och uppfinningar står en eller flera personer. Genom Stockholms stads innovationsstipendium vill staden premiera och stimulera idérika personer, oberoende av inom vilket område som uppfinningen gäller, att gå vidare med utvecklingsarbetet. Varje år får mellan fem och tio förslag dela på 375 000 kronor.

Du som bor eller har ditt arbete/studerar i Stockholm kan söka Stockholms stads innovationsstipendium. Syftet är att stimulera och uppmuntra i första hand personer som arbetar utan stöd från större företag eller institution att utveckla nya uppfinningar.

Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa. Idéerna bedöms efter deras tekniska, kommersiella och samhällsekonomiska betydelse.

Senast uppdaterad 22 augusti 2012